Βασίλης Πετίνης

Βασίλης Πετίνης
Managing Partner RSM Greece
Ο Βασίλης Πετίνης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της RSM Ελλάδος και ο επικεφαλής Partner του
τμήματος συμβούλων επιχειρήσεων της RSM Ελλάδος, μέλους της RSM, του 6 ου μεγαλύτερου δικτύου
παγκοσμίως για ελεγκτικές, συμβουλευτικές, φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες.

Κατέχει πολυετή εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων έχοντας προσφέρει υπηρεσίες σε ελληνικές, πολυεθνικές αλλά και διεθνείς επιχειρήσεις, κυρίως στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

 

Ο Βασίλης Πετίνης έχει υποστηρίξει υψηλόβαθμα στελέχη και επιχειρήσεις στην κατανόηση και ανάλυση χρηματοοικονομικών, οικονομικών και στρατηγικών ζητημάτων βοηθώντας τους έτσι να αναπτυχθούν, να προσαρμοστούν στο γρήγορα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και να αποκτήσουν μια ισχυρή θέση στην αγορά.

 

Η εμπειρία του περιλαμβάνει κυρίως έργα ελέγχου οικονομικών καταστάσεων, εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης, επιχειρηματικού σχεδιασμού και στρατηγικής, υποστήριξης σε θέματα συναλλαγών και αναδιαρθρώσεων, σε πολλαπλούς τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, η τεχνολογία, η βιομηχανία, το εμπόριο, τα τρόφιμα, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κ.α.

 

Είναι μέλος του RSM International Risk Management Leadership Team, RSM Restructuring Centre of Excellence, μέλος του Chartered Management Institute της Αγγλίας, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και πρώην μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ο Βασίλης έχει πτυχίο Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Sheffield University, UK. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει και τις σπουδές του για την λήψη της πιστοποίησης του ACCA / ΣΟΕΛ.

 

Έχει διατελέσει Σύμβουλος στην Kantor Management Consultants, Σύμβουλος στην Ovum Consulting, UK και Στρατηγικός Αναλυτής στη British Telecom.